Boka din tid för skadebesiktning | Ring oss på 019 - 13 50 00 eller skriv ett mail

Om oss


Bilteknik i Närke har över 20 års erfarenhet när det gäller skadereparationer. Företaget startade 1996 och vi har under alla år samarbetat med de försäkringsbolag som finns på marknaden. Vårt mål är att hela tiden bli bättre, både vad gäller att arbeta miljövänligt med rätt produkter och att kontinuerligt utbilda oss för vad som gäller för dagens moderna bilar. Vi är även en skadeverkstad för BMW, Cadillac & MINI, samt är en godkänd Lupin-verkstad åt Länsförsäkringar.
Vår idé är att verkstaden ska drivas för en långsiktig lönsamhet. Denna lönsamhet skall återinvesteras i engagerad personal, rationella arbetsmetoder, verktyg, maskiner, lokaler och utbildning. På så sätt säkerställer företaget framtida utveckling på teknik och miljö.
Vi vill kunna erbjuda försäkringsbolag, företag, privatkunder ett snabbt och rationellt arbete med hög kvalitet. Genom användning av för branschen väl utprovade produkter, utbildningar och arbetsmetoder kan vi ställa höga krav på både miljö och utveckling av företaget. Allt sammantaget så kommer detta både dig som kund och oss som arbetar i företaget tillgodo.
För oss är miljön viktigt och vi har därför en miljöpolicy på verkstaden: 

  • Följa lagar och bestämmelser. 
  • Vidta åtgärder för att minska företagets miljöbelastning, med avseende på energiförbrukning, utsläpp till luft och avfallshantering. 
  • Uppmuntra medarbetare att aktivt verka för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse. 
  • Förebygga olycksfall.